pandas combine two strings ignore nan values

Call fillna and pass an empty str as the fill value and then sum with param axis=1:

In [3]:
df = pd.DataFrame({'a':['asd',np.NaN,'asdsa'], 'b':['asdas','asdas',np.NaN]})
df

Out[3]:
    a   b
0  asd asdas
1  NaN asdas
2 asdsa  NaN

In [7]:
df['a+b'] = df.fillna('').sum(axis=1)
df

Out[7]:
    a   b    a+b
0  asd asdas asdasdas
1  NaN asdas   asdas
2 asdsa  NaN   asdsa

Leave a Comment